سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات به کارش آغاز کرد

مجیب الرحمان کریمی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات به کارش آغاز کرد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات از لحاظ حقوقی مشکل دارد و وزیر تازه این وزارت باید فعالیت های کاری این وزارت را در چارچوب مشخص حقوقی تنظیم کند. ازسویی هم، نصیر احمد درانی وزیر پیشین وزارت احیا و انکشاف دهات که اکنون به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت معرفی شده است، دستآورد هایش را قابل ملاحظه می داند و بر حفظ آنها تاکید می کند. در همین حال، مجیب الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات وعده می دهد که بدون هیچ گونه تبعیض به شهروندان کشور کار می کند. آقای کریمی می گوید که توسعه متوازن از جمله برنامه های است که او بیشتر روی آن تمرکز خواهد کرد. مجیب الرحمان کریمی، در بخش زراعت و توسعه ای روستایی تحصیلات عالی دارد و پیش از این به عنوان رییس دانشگاه شیخ زاهد ولایت خوست کار کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top