سرابی: تا زمانی که صلح اجتماعی در کشور بوجود نیاید صلح سیاسی تامین نخواهد شد

شورای عالی صلح می گوید که تا زمانی که صلح اجتماعی در کشور بوجود نیاید، صلح سیاسی تامین شدنی نیست. معاون شورای عالی صلح، صلح را قطع جنگ نمی داند و می گوید که هر گونه صلح بدون مشارکت تمام اقشار جامعه تامین نمی شود. به گفته وی، شورای عالی صلح برای تامین صلح با عزت و عادلانه تلاش خواهد کرد. در همین حال، انستیوت صلح افغانستان می گوید که توافق ملی و بین المللی برای صلح افغانستان وجود ندارد.

جنگ و صلح همواره از مسایل داغ در کشور است. جنگی که پایان اش هنوزهم در هاله ای از ابهام قرار دارد و صلح هم به یک رویای دست نیافتنی مبدل شده است. این جا انستیتوت صلح افغانستان در گزارش سالانه اش آورده است که، مساله صلح در افغانستان به یک معما مبدل شده و هنوز یک اجماع کلی برای تامین صلح به میان نیامده است. به گفته رییس این انستیتوت، تا زمانی که توافق ملی و بین المللی برای صلح افغانستان بوجود نیاید، تامین صلح در کشور ناممکن است.

اما شورای عالی صلح می گوید هر گونه صلح بدون مشارکت تمام اقشار جامعه تامین نمی شود. معاون شورای عالی صلح می گوید برای تامین صلح با عزت و عادلانه تلاش خواهند کرد.

صلح افغانستان ابعاد پیچیده ای دارد. آگاهان به این باور اند تا زمانی که، کشور های منطقه روی صلح افغانستان اجماع نکنند، صلح یک رویا دست نیافتنی باقی خواهد ماند.

نوشته‌های مرتبط


Top