صد هزار مهاجر فاقد مدرک افغان در پاکستان سند اقامت گرفته اند

وزارت مهاجرین و عودت ‌کنند‌گان می ‌گوید که از آغاز روند ثبت مهاجران فاقد مدرک افغانستان در پاکستان، تا اکنون صدهزار تن سند اقامت در آن کشور را به دست آورده اند.

کابل و اسلام آباد توافق کرده اند که مهاجران فاقد مدرک افغانستان در پاکستان ثبت شوند و سپس کارت اقامت آن کشور را بگیرند. وزارت امور مهاجرین و عودت ‌کنند‌گان افغانستان در خبرنامه‌ای می ‌گوید “روند ثبت و مهاجران افغانستان در پاکستان از تاریخ بیست و پنجم اسد سال روان به گونه رسمی آغاز شده است و الی تاریخ بیست و پنجم سنبله، ۹۷ هزار و ۳۶۵ تن از مهاجران افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. خبرنامه می‌ افزاید که این افراد شامل ۲۵ هزار و ۵۵۹ خانواده می ‌شود و بیش از ۵۰درصد شانرا زنان و کودکان تشکیل می‌ دهد.

بااین حال، داکتر عالمه، معین امور پناهند‌گان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ثبت مهاجران را به منظور دسترسی به سهولت اجتماعی آنان سرنوشت ‌ساز عنوان کرده است. روند ثبت نام مهاجران افغان فاقد مدرک در پاکستان، از سوی اداره‌ای موسوم به “نادرا” به پیش برده می ‌شود. وزارت مهاجرین و عودت‌کنند‌گان گفته است که ۲۵ تن در ترکیب هیأتی از افغانستان به پاکستان رفته اند تا از روند ثبت نام نظارت و در شناسایی مهاجران این نهاد را یاری رسانند.

برای ثبت نام مهاجران فاقد مدرک در ایالت ‌های مختلف پاکستان مراکز ایجاد شده است و قرار است که تا شش ماه آینده برای حدود ۷۰۰ هزار شهروند افغانستان سند اقامت توزیع شود.

نوشته‌های مرتبط


Top