وزارت صحت: ۴۰ درصد معتادان مواد مخدر به بیماری های تنفسی دچار اند

وزارت صحت عامه می گوید که چهل درصد از معتادان مواد مخدر در کشور به بیماری های تنفسی به خصوص توبرکلوز دچار شده اند.

این سروی به کمک مالی اداره توسعه ای بین المللی آمریکا در ولایت های کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار انجام شده است و در جریان آن ده هزار معتاد تحت آزمایش های بهداشتی قرار گرفته اند. بخشی از نتایج این سروی تازه انجام شده نشان می دهد که از میان هفت هزار معتاد به مواد مخدر در افغانستان، نزد چهل درصد آنان علایم بیماری سل یا توبرکلوز وجود دارد.

نعمت الله احمدزاده مسوول برنامه ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در این مورد به رسانه ها گفته است: “معتادانی تحت آزمایش های پژشکی قرار گرفته اند و به عنوان بیماران احتمالی توبرکلوز شناخته شدند، چهل درصد معتادان آنان با مشکل تنفسی دچار بوده اند و نیز علایم بیماری توبرکلوز نزد آنان تثبیت شده است.”

توبرکلوز یک بیماری مکروبی و ساری است که به گونه مستقیم بالای شش ها تاثیر می گذارد که به گفته پژشکان اگر بیماران به گونه درست تشخیص و تداوی نشود، به مرگ آنان می انجامد. میکروب بیماری توبرکلوز هنگام صرفه در هوا پخش می شود و به سایر افراد در محیط نزدیک نیز سرایت می کند.

نتایج بررسی های اخیر که توسط سازمان صحی جهان انجام شده، نشان می دهد که همه سال در حدود شصت هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و نزدیک به چهارده هزار تن نیز به سبب همین بیماری جان می دهند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top