استاد عطا محمد نور: حلقاتی در صدد کمرنگ کردن نقش مجاهدین در قدرت سیاسی است

از هفته شهید و شانزدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در ولایت بلخ گرامیداشت شد. استاد عطا محمد نور والی بلخ می گوید که شماری از حلقات در صدد کم رنگ کردن نقش مجاهدین در قدرت سیاسی کشور است.

روز (شنبه ۲۵ سنبله/شهریور) در ولایت بلخ از هفته شهید و شانزدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود گرامیداشت شد. استاد عطا محمد نور والی بلخ ضمن یاد آوری از رشادت و فدکاری های قهرمان ملی کشور در دوره های جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان، می گوید که در حال حاضر شماری از حلقات در صدد کم رنگ کردن نقش مجاهدین در صحنه سیاسی آستین بالا زده اند. آقای نور می گوید که نقش اساسی را در ایجاد نظام موجود رهبران جهادی داشته اند، اما حالا برخی حلقه ها تلاش دارند که نقش آنان را در صحنه سیاسی کمرنگ کنند.

در این همایش از کارکردهای مجاهدین به ویژه شهید استاد برهاندین ربانی، قهرمان ملی کشور و شماری دیگر از رهبران جهادی ستایش گردید. اشتراک کنندگان این همایش می گویند که هدف مجاهدین در کنار مبارزه با اشغالگران، تطبیق عدالت اجتماعی نیز بود. از هفته شهید همه ساله در کشور گرامیداشت می شود. در مراسم که به همین مناسبت در ولایت های کشور برگزار می شود، از کارکرد مجاهدین یاد آوری می شود و عملکرد آنان در راستای رهایی کشور از چنگال اشغالگران نیز ستوده می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top