میزان درخواست ترک تابعیت از کشور افزایش یافته است

ارقام وزارت عدلیه نشان می ‌دهد که درخواست ترک تابعیت در نیمه سال جاری نسبت به نیمه پار سال افزایش یافته است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه می گوید که شهروندان کشور مقیم ایران و هالند در صدر کسانی اند که درخواست ترک تابعیت کرده اند. آقای ریاضت گفته است که در شش ماه نخست امسال حدود پنج صد درخواست ترک تابعیت به افغانستان مطرح شده است. نظر به آمار وزارت عدلیه از جمله پنجصد و هفت شهروند افغانستان که ترک تابعیت را درخواست کرده اند، دوصد سی و سه تن از ایران، یک صد و هفتاد و هفت تن از هالند، سی و یک تن از اوکراین، بیست تن از اتریش و پانزده تن از قزاقستان بوده اند.

این در حالی است که در نیمه پارسال، حدود چهار شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت را مطرح کرده بودند. مقایسه ارقام نیمه اول پارسال و امسال نشان می دهد که میزان درخواست ترک تابعیت افزایش یافته است. اما سخنگوی وزارت عدلیه تأکید می کند که نسبت به سه سال پیش، درخواست ترک تابعیت- که سالانه هزار تن بود – کاهش یافته است. سخنگوی وزارت عدلیه می افزاید که مسأله ادامه تحصیل و کسب تابعیت کشورهای دیگر، عمده‌ ترین دلایل درخواست ترک تابعیت شهروندان افغانستان بوده است. وزارت عدلیه همچنان فقر، جنگ، بیکاری، وضعیت نابسامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در این روند اثر گزار می خواند.

در همین حال، شماری از شهروندان خارجی؛ درخواست تابعیت افغانستان را کرده اند که شمار شان به ده تن می ‌رسند. این افراد، شهروندان پاکستانی، ترکی، هندی، چینی و فرانسوی بوده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top