هند در بخش نظامی افغانستان را کمک می کند

وزیر خارجه هند در دیدار با وزیر امور خارجه کشور در دهلی نو گفته است که کشورش آماده است تا در بخش نظامی افغانستان را همکاری کند. وزیران خارجه هر دو کشور در دومین نشست شورای مشارکت استراتیژیک میان هند و افغانستان همچنان تعهد کردند که در برابر تروریزم مبارزه مشترک کنند.

افغانستان به تازگی از هند برای تجهیز نیروهای امنیتی درخواست کمک کرده است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در دومین نشست شورای مشارکت استراتیژیک میان هند و افغانستان در دهلی، این درخواست حکومت را مطرح کرده است. وزیر امور خارجه کشور گفته است که هند توافق کرده است تا به نیروهای امنیتی کمک کند. در دیدار وزیران خارجه افغانستان و هند، هر دو جانب خواستار ختم هرگونه حمایت از پناهگاه های امن تروریستان در منطقه شده اند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور گفته است: “افغانستان و هند قربانی تروریزم اند. میان هند و افغانستان توافق شده است که همکاری های استراتژیک بیشتر افزایش یابد و هند توافق کرده است تا کمک های بیشتر در بخش نظامی به افغانستان کند.”

پاکستان به همکاری های هند و افغانستان همواره با دید متفاوت نگریسته است و در برابر کمک های نظامی دهلی نو به کابل حساسیت نشان داده است. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که روابط بین افغانستان و هند به معنا دشمنی با کشور دیگری نیست.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که کمک های هند به عنوان یک شریک استراتیژیک افغانستان می تواند در کار تامین امنیت و رشد اقتصادی کشور موثر تمام شود.

هند در شانزده سال گذشته نزدیک به سه میلیارد دالر در بخش های مختلف با افغانستان کمک کرده است. سه چرخبال نیز شامل این کمک های نظامی هند به نیروهای امنیتی کشور است و هم اکنون هزاران دانشجوی افغانستانی در بخش های ملکی و نظامی در هند مصروف آموزش اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top