امضای قرار داد ساخت ۱۲ پروژه راه سازی ازسوی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد دوازده پروژه راه سازی روستایی را با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد.

این پروژه ها در ولایت های سمنگان، پروان، فاریاب، کندهار، کابل، کاپیسا و ننگرهار تطبیق خواهد شد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که ارزش مجموعی این پروژه ها پنج صد و بیست و یک میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای این وزارت تامین می شود. وزیر انکشاف دهات می افزاید که با تطبیق این پروژه ها بیش از دو صد روستاهای کشور با هم وصل خواهد شد. آقای درانی تاکید می کند که پس از این پروژه های برنامه همسبتگی ملی را در مناطق امن تطبیق خواهند کرد.

در چهارچوب این پروژه ها شصت و هفت کیلو متر سرک قیر و جغل اندازی می شود. در کنار این، از این پروژه ها نزدیک به پنج صد هزار روستایی بهره مند خواهند شد.

نوشته‌های مرتبط


Top