نیروهای امنیتی افغانستان در بخش خنثاسازی ماین آموزش می بینند

مأموریت حمایت قاطع ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را در بخش خنثا سازی ماین ‌ها آموزش می‌دهد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را در بخش کشف و خنثا سازی ماین ‌ها در راستای تأمین امنیت مهم می داند.

در یک خبرنامه ای ماموریت حمایت قاطع ناتو آمده است که، به سطح کندک‌ ها نظامیان افغانستان را در چند ولایت افغانستان در بخش کشف و خنثا سازی ماین‌ها آموزش می‌دهد. گفته می‌شود هنوز هم در بیست درصد از خاک افغانستان ماین?ها فرش است که پاکسازی آن پنج سال را خواهد گرفت.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top