عالمان دین در خطبه نماز عید قربان بر تامین صلح و پایان جنگ در کشور تأکید کردند

شماری از عالمان دین در خطبه های نماز عید سعید قربان بر تأمین صلح و پایان جنگ در کشور تأکید کردند. آنان از کسانی که خود را رهبر می خوانند، خواستند که به تنش های قومی دامن نزنند.

عید قربان بر خلاف سایر عیدها با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. حمله اخیر بر مسجد امام زمان در کابل بیشتر از همه مردم را وحشت زده کرده است. ارگان های امنیتی به هدف جلوگیری از بروز رویدادهای تروریستی بر مکان های مقدس تدابیر امنیتی را سخت کرده اند و کسانی که به هدف ادای نماز عید به مسجد ها می رفتند، باید اول بازرسی بدنی می شدند.

عالمان دین در خطبه ها نماز عید قربان از کسانی که خود را رهبر می خوانند، خواستند که به تنش های قومی و مذهبی دامن نزنند. محمد ایاز نیازی عالمان دین در خطبه نماز عید سعید قربان بر تأمین صلح و پایان جنگ در کشور تأکید کرد.

آقای نیازی همچنان با تأکید بر وحدت میان شهروندان کشور از جوانان و رسانه ها خواست که به عوض دامن زدن به مسایل نقاق افگنانه در پی کم کردن فاصله ها باشند. این درحالیست که عالمان دین در کشور امسال بیشتر بر ضرورت وحدت میان مردم تأکید کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top