کمیسیون انتخابات، ۶۰ درصد مرکزهای رای دهی را تثبیت کرده است

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند بررسی‌ ها به هدف تثبیت مرکز های رأی دهی در شصت درصد از مناطق کشور تکمیل شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم ماه سرطان/تیر سال آینده را زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است. امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که ۶۰ درصد بررسی ‌های مراکز رای دهی در ۳۶۰ ولسوالی تکمیل شده و کار روی ۴۰ درصد باقی مانده جریان دارد.

به گفته وی، نحوه بررسی مراکز رای دهی طوری است که گروه های بررسی به محل می روند، مراکز رای دهی از طریق “جی پی اس” مشخص می ‌شود و سپس معلومات داده شده در مرکز در سیستم “جی آی اس” نصب می شود. آقای وریماچ تاکید می کند که پس از تثبیت مراکز رای دهی، کمیسیون انتخابات در مورد مراکز رای دهی به شکل علنی در حضور نمایندگانی از نهادهای ناظر انتخاباتی، جامعه مدنی، سیاسی و رسانه ‌ها تصمیم خواهد گرفت.

به اساس معلومات رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، بررسی مراکز رای دهی در ۳۳ ولسوالی کشور بنا بر مشکلات امنیتی آغاز نشده است. آقای وریماچ همچنان می گوید که پیشنهاد افزایش مراکز رای دهی در شماری از ولایت ‌ها مطرح شده است که کمیسیون پس از اتمام بررسی ‌ها، در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به استفاده از فناوری جدید در انتخابات پیشرو می گوید که استفاده فناوری جدید می تواند در عادلانه برگزار شدن و شفاف برگزار شدن انتخابات کمک کند.

نوشته‌های مرتبط


Top