تاکید وزیر مهاجرین بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در این وزارت

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری می گوید که فرمان شماره یکصد و چهار ریاست جمهوری، سبب افزایش فساد اداری در این وزارت شده است.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، مبارزه با فساد اداری در اداره تحت امرش را از اولویت های کاری اش می داند. سید حسین عالمی بلخی می گوید که فرمان شماره ۱۰۴ ریاست جمهوری سبب فساد گسترده در این وزارت شده است. وزیر مهاجرین می افزاید که ریاست جمهوری طی این فرمان به کمیسیون های ولایتی مهاجرین به ریاست والی ها صلاحیت داده است که بدون مشورت با اداره مرکزی، زمین های دولتی را برای مهاجرین توزیع کنند.

آقای بلخی با بیان اینکه این وزارت چهل و دو میلیون افغانی را به عواید دولت بر گردانده است می گوید که طی سال روان یک هزار و هشت صد جرب زمین را در ولایت پروان از دست غاصبان پس گرفته است. وزیر مهاجرین همچنان تاکید می کند که فساد در توزیع زمین ها برای مهاجران در ولایت های ننگرها و لغمان وجود دارد و اما با جدیت با آن مبارزه خواهد شد.

درهیمن حال، سید مظفر شاه رییس دبیرخانه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که از مبارزه رهبری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در امر نابودی فساد در اداره تحت امرش رضایت دارد. به اساس معلومات وزیرمهاجرین و عودت کنندگان، این وزارت طی سال روان، هفتاد و سه درصد بودجه توسعه ای اش را به مصرف رسانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top