نگرانی وزارت صحت عامه از افزایش اعتیاد کودکان به مواد مخدر

یک سروی تازه اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم امریکا نشان می دهد که حدود یکصد هزار کودک در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند.

به اساس ارزیابی های اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون امریکا، تعداد کودکانی که معتاد به مواد مخدر اند، در حال افزایش است. این سروی به همکاری وزارت صحت عامه انجام شده است. شاهپور یوسف رییس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید که تعداد کودکان معتاد در حال افزایش است و در حال حاضر یکصد هزار کودک در افغانستان عملا به مواد مخدر معتاد اند، اما تعداد کودکانی که در هنگام معاینات اثرات مثبت استفاده از مواد مخدر در وجود شان تثبیت شده بیشتر از این است.

به اساس این سروی، تعداد کودکان معتاد که به گونه مستقیم در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند، نود هزار تا یکصد هزار کودک است و کسانی استند که والدین شان مواد مخدر را استفاده می کنند و کودکان را نیز وادار ساختند که از مواد مخدر استفاده کنند.

این سروی نشان می دهد که، کودکان معمولا در هنگام شیرخواره گی از مادر معتاد، اعتیاد از دودِ مواد مخدری که توسط اعضای خانواده استفاده می شود، معتاد شده اند.

به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر در سراسر کشور سه میلیون تن به مواد مخدر معتاد استند که از میان این سه میلیون معتاد، یک میلیون آن زن و بیش از یکصد هزار آن نیز کودکان اند.

در حال حاضر یکصد و هشتاد مرکز کوچک و بزرگ تداوی معتادان مواد مخدر در مرکز و ولایت های کشور فعال است که به گفته وزارت صحت عامه سی در صد کل خدمات در این مراکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top