کتاب «قهرمانان جنگ استقلال افغانستان» رونمایی شد

«قهرمانان جنگ استقلال افغانستان و جعل کاری تاریخ معاصر» اثری از غلام محمد محمدی تاریخ دان معروف کشور طی مراسمی در کابل رونمایی شد.

اشتراک کنندگان این اثر را از حیث محتوا و شکل به نقد و بررسی گرفتند. عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان می گوید که اکثر کتاب های تاریخ افغانستان جعل شده است و رویداد های تاریخی در این کتاب ها به جانبداری گروه مشخص نوشته شده است. درهمین حال، غلام محمد محدی نویسنده اثر “قهرمانان جنگ استقلال افغانستان” می گوید که بر اساس مسوولیت های تاریخی که داشت خواسته است تا با ارایه مدرک های موثق جعل کاری های تاریخ معارصر افغانستان را برای نسل نو کشور به معرفی بگیرد. غلام محمد محمدی بیش از شصت سال سن دارد. آقای محمدی در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر زاده شده است. تا کنون ده عنوان کتاب در بخش تاریخ از آقای محمدی چاپ شده و بیش از پنج عنوان کتاب دیگر آماده چاپ است.

نوشته‌های مرتبط


Top