وزارت انکشاف دهات قرار داد ساخت ۱۳۰ پروژه آبیاری را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ۱۳۰ پروژه آبیاری را به ارزش بیش از ۳۷۰ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها دوصد و شش هزار روز کاری ایجاد خواهد شد که در کاهش بیکاری در روستاها کمک خواهد کرد.

این پروژه ها در ولایت های سمنگان، فاریاب، بغلان، غور، کاپیسا، کابل، لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، غزنی، سرپل، جوزجان، بدخشان، میدان وردک و کندز تطبیق خواهد شد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که هزینه این پروژه ها ۳۷۱ میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای این وزارت تمویل می شود. آقای درانی می افزاید که با تطبیق این پروژه ها، ۲۰۶ هزار روز کاری ایجاد خواهد شد که در کاهش بیکاری در روستاها کمک می کند.

درهمین حال، شماری از رییسان شورای های انکشافی روستاها اطمینان می دهند که از جریان کار این پروژه ها نظارت خواهند کرد. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که این وزارت در دو سال گذشته، بیش از هشت صد پروژه توسعه ای را به ارزش بیش از چهار میلیارد افغانی در شماری از ولایت های کشور تطبیق کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top