نی: تهدید ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است

نهاد حمایت کننده ای رسانه های آزاد افغانستان یا “نی” از افزایش تهدید ها علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می کند.

آزادی بیان و رشد رسانه ها در بیش از یک و نیم دهه پسین از دستآورد های حکومت گفته شده است. با فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید شماری زیادی از رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی در کار اطلاع رسانی به شهروندان کشور تاسیس شد. با گذشت شانزده سال هنوزهم نارسایی های جدی به چشم می خورد و رسانه ها و خبرنگاران کشور را با های گونه گون مواجه می کند. مجیب خلوتگر رییس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا «نی» با نگرانی از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران می گوید که بیش از هفتاد درصد تهدیدها علیه خبرنگاران در جریان سال روان به ثبت رسیده است.

به گفته رییس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان، افزایش میزان تهدیدها علیه خبرنگاران، دسترسی نداشتن آنان به اطلاعات و وضع مالیات گران به رسانه ها از چالش هایی جدی در برابر رسانه ها و خبرنگاران می باشد. آقای خلوتگر با تاکید بر تامین امنیت جانی خبرنگاران، از حکومت به ویژه وزارت مالیه می خواهد که رسانه ها را از پرداخت مالیه معاف کند.

درهمین حال، شماری از خبرنگاران می گویند اگر حکومت به موضوع وضع مالیات سنگین بر رسانه ها و تهدیدها علیه خبرنگاران رسیدگی نکند، دستاوردهای آزادی بیان در کشور از بین خواهد رفت.

افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران موضوع تازه نیست. پیش از این نیز شماری از خبرنگاران هنگام اطلاع رسانی از سوی مخالفان مسلح حکومت، مقام های حکومتی و افراد مسلح غیر مسوول تهدید شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top