جنگجویان اجیر و جنگ افغانستان

ابوبکر سبزوار

جنگجویان مزدور در تاریخ جنگ ها به عنوان یک نیروی کمکی و در مواردی هم به عنوان نیروهای غیرقانونی عمل کرده اند. به عنوان مثال در نیمۀ دوم قرن گذشته از این نیروها برای دفاع از رژیم های نژاد پرست در افریقا برای کشتار میلیون ها سیاه پوست استفاده شد.

در جنگ های بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که امریکا براه انداخت، نیروهای مزدور در کنار نیروهای رسمی نقش فعال داشتند. بعد از حملۀ امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، وزارت دفاع امریکا قراردادی به ارزش ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر با کمپنی بلک واتر به امضا رسانید و به این ترتیب بلک واتر در افغانستان به عنوان قراردادی پنتاگون به کار تامین امنیت تاسیسات سازمان سیا در افغانستان به کار آغاز کرد.

در مورد فعالیت های بلک واتر در افغانستان در آن زمان اطلاعات زیادی در دست نیست، اما قبلاً گزارشاتی از حضور تعدادی از خارجی ها در جنوب افغانستان در لباس محلی داده شده بود. اما در عراق این گروه در عملیات های متعدد را سازمان داد که هزاران غیرنظامی بیگناه عراقی کشته شدند. یکی از کار های بلک واتر انفجار بمب در مساجد و مکان های مقدس از نظر شیعیان بود که به جنگ تنش مذهبی در عراق منجر شد. فاجعه ای که عراق را به تباهی کشاند و آثار مخرب آن به شکل ظهور داعش خود را در تمام جهان اسلام نمایان ساخت.

اکنون به موجب تصمیم جدید مقامات امریکایی در جهت خصوصی سازی جنگ افغانستان قرار است تا این کمپنی جانشین نیروهای رسمی امریکا در جنگ افغانستان گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به هر مسئله ای با دیدی یک تاجر می نگرد و ظاهراً هدف وی از این کار، کاهش در هزینه های جنگ در افغانستان خوانده شده است.

کمپنی بلک واتر به عنوان یک کمپنی خصوصی به هدف کسب منفعت بیشتر در جستجوی منابع مالی در داخل افغانستان بر خواهد آمد که مواد مخدر و منابع معدنی افغانستان از آن جمله است.

دولت افغانستان تا اکنون به صورت رسمی دراین مورد ابراز نظری نکرده و با توجه به حرف شنوی رهبران حکومت وحدت ملی از امریکا، گمان نمی رود که در این مورد شاهد مخالفت از جانب دولت افغانستان باشیم اما سوال اصلی اینست که این اقدام امریکا می تواند در جهت تامین امنیت در افغانستان موثر باشد؟

تعداد نیروهای بلک واتر که قرار است به افغانستان فرستاده شوند بین ۳ تا ۴ هزار تن تخمین می شود. بخشی از عملیات نیروهای بلک واتر نیز حملات هوایی خواهد بود. در مورد اینکه این نیروها از چه یونیفورمی استفاده خواهند کرد نیز اطلاع دقیقی در دست نیست اما یک پیشنهاد اینست که آن ها به یونیفورم سربازان افغان ملبس گردند. اگر این اجیران یونیفورم سربازان امریکایی را نداشته باشند، امریکا به هیچ صورت مسوول اعمال آنان نخواهد بود.

بعضی از تحلیل گران به این باور اند که حضور نیروهای اجیر در جنگ افغانستان مخالف مفاد قرارداد امنیتی ایالات متحده با افغانستان است. بنا براین امریکا حق استفاده از چنین نیرو را در افغانستان ندارد.

هرچند در قرارداد امنیتی به اعزام جنگجویان اجیر در جنگ افغانستان اشاره ای نشده اما حضور قراردادی ها و کارمندانی که با کمپنی های قراردادی امریکا کار می کنند در این قرارداد مورد توافق قرار گرفته است که امریکا می تواند با استناد به آن مدعی شود که کمپنی های قراردادی جنگجویان اجیر شده برای جنگ را نیز شامل می شود. در بند پنجم و ششم از مادۀ اول قرار داد امنیتی چنین آمده است:  

۵- ”قراردادی های ایالات متحده“ به اشخاص حقیقی و حکمی گفته می شود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی، مسوولیت اکمال و ارائۀ خدمات را به نیروهای ایالات متحده و یا به نمایندگی از آن ها در افغانستان انجام می دهند.

 ۶- ”کارمند قراردادی ایالات متحده“ به کارمندانی اطلاق می شود که توسط قراردادی های ایالات متحده استخدام می شوند.

۷- ”تأسیسات و ساحات توافق شده ” به تأسیسات و ساحاتی گفته می شود که توسط افغانستان در موقعیت های مندرج ضمیمۀ الف فراهم می گردد. این تعریف شامل سایر تاسیسات و ساحاتی نیز می گردد که می تواند در آینده  از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم گردیده و نیروهای ایالات متحده، قراردادی های ایالات متحده، کارمندان این قراردادی ها و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آن ها را در مطابقت با این قرارداد داشته باشند.

بنا براین ایالات متحده می تواند بگوید که بلک واتر کمپنی قراردادی ایالات متحده و جنگجویانش کارمندان قراردادی ایالات متحده اند. حالا فرض می کنیم که افغانستان این توجیه را نپذیرد، باید برای تفسیر این مواد به کدام مرجع مراجعه نماید؟!

نتیجۀ اعزام جنگجویان اجیر به جنگ افغانستان این خواهد بود که این نیروها طبق عادت شان برای مرعوب ساختن مردم باید به شنیع ترین جنایات دست بزنند. این کار موجب خواهد شد تا انگیزۀ انتقام به تشدید جنگ در کشور بیانجامد.

نوشته‌های مرتبط


Top