معین اداری وزارت امور خارجه کشور با سفیر ایران مقیم کابل دیدار و گفتگو کرد

معین اداری وزارت امور خارجه با محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل، در دفتر کار خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، روی تقویت و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ایران و در مورد پیشرفت کمیته های کاری دو کشور، موضوع زمین جنرال کنسلی آن کشور در هرات، امضای یادداشت تفاهم فرهنگی میان افغانستان و ایران و نیز ایجاد سهولت های لازم در قسمت صدور ویزا برای کارگران افغانستان و برای کارمندان ایرانی که در افغانستان ایفای وظیفه می کنند گفتگو شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top