آیا می شود به فرایند کار کمیسیون انتخاباتی باورمند بود؟

از میان موج نا به سامانی های گسترده ی سیاسی در حکومت و اوضاع بد امنیتی، بوی برگزاری انتخابات هرازگاهی به مشام می رسد. کمیسیون انتخابات از آغاز شتابناک کارهایش برای برگزاری انتخابات خبر می دهد. امام محمد وریماج رییس دبیرخانه ی این کمیسیون گفته است کار بررسی مراکز رای دهی شده است و تا یک ماه دیگر به پایان می رسد و پس از ثبت نام رای دهندگان شروع می شود.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top