کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی مرکز های رای دهی را آغاز کرد ه است

میسیون مستقل انتخابات ارزیابی مرکز های رای دهی را آغاز کرده است. رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که یک هزار تن برای ارزیابی هفت هزار مرکز رای دهی در سراسر کشور آموزش دیده اند.

کمیسیون مستقل انتخاب تاریخ شانزدهم سرطان سال آینده خورشیدی را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است. اما باورها براین است که حکومت و حدت ملی توان برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده را ندارد. درتازه ترین مورد کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی مرکز های رای دهی را آغاز کرد ه است. امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که یک هزار تن برای ارزیابی هفت هزار مرکز رای دهی در سراسر کشور آموزش دیده اند و طی چهل و پنج روز آینده مرکزهای رای دهی ارزیابی خواهد شد. رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات می افزاید که با توجه به تجربه های گذشته در انتخابات پیشرو از فناوری های جدید کار گرفته خواهد شد.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی با تاکید برتامین شفافیت انتخابات، از حکومت می خواهند که در مورد مرکزهای رای دهی که در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد، برنامه جدی روی دست گیرد.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات ماه گذشته به تعداد یک هزار کارمند موقت را به خاطر بررسی و تثبیت مراکز رای دهی در ولایت ها استخدام کرده بود و حالا این کارمندان آموزش دیده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top