مجلس موسسان ونزویلا دادستان کل این کشور را برکنار کرد

مجلس تازه تاسیس موسسان ونزویلا و حامی دولت، یک روز پس از شروع به کار در اولین اقدام خود لوییسا اورتگا، دادستان کل ناراضی و مخالف دولت نیکولاس مادورو، رییس جمهور این کشور را از کار برکنار کرد.

بسیاری از منتقدان نیکولاس مادورو و دولت او، نهاد تازه تاسیس مجلس موسسان را که می تواند پارلمان را منحل و قانون اساسی ونزویلا را تغییر دهد، پیش درآمدی برای افزایش اختیارات و دیکتاتوری آقای مادورو می خوانند. اما نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا می گوید که با تاسیس مجلس موسسان، اقتصاد سر و سامان خواهد یافت و آرامش به این کشور باز خواهد گشت. از سویی هم رییس مجلس موسسان، ناراضیان دولت را فاشیست می خواند و می گوید که خشونت جاری در کشورش نتیجه دخالت خارجی است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top