جواز فعالیت هشت صد شرکت وارد کننده دارو باطل اعلام شد

وزارت صحت عامه جواز فعالیت هشت صد شرکت وارد کننده دارو را در کشور با طل اعلام کرد.

وزارت صحت عامه به هدف بلند بردن سطح کیفیت داروها و محصولات صحی در کشور، دست به یک سلسله اقدامات جدی زده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که هشت صد شرکت وارد کننده دارو به علت فعالیت نکردن مسدود و جواز کاری آنها باطل شده است.

وزیر صحت عامه ثبت شرکت های وارد کننده دارو را یکی از چالش ها در کشور عنوان می کند و می افزاید که هنوزهم دو صد و پنجاه شرکت دیگر ثبت نشده است. آقای فیروز برای مالکان این شرکت ها ده روز مهلت داده است که شرکت های خود را ثبت کنند. وزیر صحت عامه هشدار می دهد اگر تا مدت تعیین شده این شرکت ها خود را ثبت نکنند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در این میان دو صد شرکت خارجی نیز در فهرست سیاه وزارت صحت عامه قرار دارد. وزیر صحت عامه می گوید که پس از این دارو های دولتی نیز محدود می شود.

مسوولان صحت عامه می گویند که برای تشویق بخش خصوصی شش قلم دارو که در داخل کشور تولید می شود، در اولویت استفاده قرار می گیرند و پس از این به هیچ شرکتی اجازه وارد کردن این شش قلم دارو را از بیرون کشور نخواهند داد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top