نجیب شریفی: خشنوت علیه خبرنگاران ۳۵ درصد افزایش یافته است

کمتیه مصوونیت خبرنگاران می گوید که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به شش ماه اول سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

کمیته مصونیت خبرنگاران از جمله نهاد های مدافع خبرنگاران است که همه ساله دو بار یافته هایش را در مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور رسانه ای می کند. مسوولان این نهاد غیر دولتی می گویند که افزایش خشونت علیه خبرنگاران در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی بی پیشینه است و در شانزده سال گذشته به این پیمانه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت نرسیده است. نجیب شریفی رییس این نهاد با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در کشور می گوید که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به شش ماه اول سال گذشته میلادی ۳۵ درصد افزایش یافته است. آقای شریفی می افزاید که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۷۳ قضیه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده اند.

از جمله ۷۳ مورد خشونت علیه خبرنگاران، ده مورد آن قتل خبرنگاران بوده است که از سوی گروه های تروریستی طالبان و داعش صورت گرفته است. به گفته آقای شریفی، عامل ۴۶ درصد خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای در کشور، حکومت وحدت ملی است.

عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از دیگر مواردی است که کمیته مصونیت خبرنگاران از آن به عنوان مشکلات فرا راه کار اطلاع رسانی در کشور یاد می کند. برای حل مشکلات خبرنگاران کمیته مشترک مصوونیت خبرنگاران ایجاد شده و ریاست آن را معاون دوم ریاست جمهوری بر عهده دارد. کمیته مصوونیت خبرنگاران ایجاد کمیته مشترک را یک دستآورد می داند، اما می گوید که در شش ماه اول سال روان میلادی کمیته مشترک مصوونیت خبرنگاران کار چشم گیری انجام نداده است.

هفتمین نشست کمیته مشترک هماهنگی رسانه ها و حکومت روز گذشته برگزار شد. در این نشست دادستانی کل گفته است که از مجموع ۶۷۹ قضیه ثبت شده در مورد خشونت علیه خبرنگاران، ۲۵۲ قضیه به مرور زمان از لیست حذف شده و از ۴۲۷ قضیه باقی مانده ۱۷۲ قضیه به وزارت داخله، ۱۸ مورد به وزارت خارجه، ۱ مورد به دادگاه عالی به هدف بررسی سپرده شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top