کار پایپ کشی آب آشامیدنی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آغاز شده است

کار پایپ کشی آب آشنامیدنی از ولسوالی سالنگ به مرکز شهر چاریکار ولایت پروان و روستاهای نزدیک این شهر آغاز شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که این پروژه چهارصد و سی میلیون افغانی هزینه بر می دارد که از بودجه توسعه ای این وزارت و کمک هند پرداخته می شود.

نبود آب آشامدنی صحی در بخش های کشور از مشکلات عمده مردم است. شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی ا مناطق است که از این ناحیه رنج می برد. آب های زیرزمینی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان و روستا های همجوار این شهر شور است و باشندگان با مشکل روبه رو اند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که کار پایپ کشی آب آشامیدنی از ولسوالی سالنگ الی شهر چاریکار آغاز شده است.

به گفته آقای رستمی، این بزرگترین پروژه آب آشامیدنی در ولایت پروان است. این پروژه چهارصد و سی میلیون افغانی هزینه بر می دارد که از بودجه وزارت احیا و انکشاف دها وهمچنان کمک مالی کشور هند پرداخته می شود.

در حالی کار بزرگترین پروژه آب آشامیدنی در ولایت پروان آغاز شده است که خیلی از مناطق کشور از نبود آب آشامیدنی صحی رنج می برد. در کنار این وزارت صحت عامه اکثر امراض موسمی را به آلوده بودن آب آشامیدنی درکشور ربط می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top