عالمان دین: وضعیت کنونی جهان اسلام نگران کننده است

شماری از پژوهشگران و عالمان دین از گسترش افراط گرایی در جهان اسلام به ویژه افغانستان نگرانی می کنند. آنان، تهاجم گروه های افراط گرا به درون جامعه اسلامی را نگران کننده می خوانند و تاکید می کنند که برای برگشت از قرائت افراط گرایانه دین باید آرا و نظریات امام ابوحنیفه رحمت الله علیه بازخوانی شود.

شماری از عالمان و پژوهشگران دینی سمینار پژوهشی “امام ابوحنیفه، معنویت، اعتدال و عقلگرایی در فقه اسلامی” را در کابل برگزار کرده اند. سخنرانان این همایش با یاد آوری از جایگاه شخصیت امام ابوحنیفه رح، وی را یکی از شخصیت های بزرگ جهان اسلام می دانند. محمد محق یکی از پژوهشگران دینی می گوید که که برای ریشه کن کردن دیدگاه ها و قرائت های افراط گرایانه از دین باید آرا و نظریات امام ابوحنیفه (رح) بازخوانی شود.

مولوی کمال الدین حامد یکی دیگر از سخنرانان این همایش از گسترش افراط گرایی در جهان اسلام به ویژه افغانستان نگرانی می کند. آقای حامد تهاجم گروه های افراط گرا به درون جامعه اسلامی را خطر ناک می خواند و می گوید که این وضعیت برای آینده جهان اسلام نگران کننده است. این عالم دینی تاکید می کند که امام ابوحنیفه (رح) از دین قرائت معتدل داشت و هیچ گونه افراط در دین را نمی پذیرفت. پژوهشگران دینی همچنان وحدت میان امت اسلامی را از نیاز های اصلی جامعه اسلامی می دانند و تاکید می کنند که باید عالمان دین به هدف وحدت امت اسلامی تلاش بیشتر کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top