تاکید عالمان دین بر وحدت میان مردم افغانستان

شماری از عالمان دین می گویند که امت اسلامی با پیروی از امامان دین باید در مقابل توطیه دشمنان اسلام قاطعانه مبارزه کنند.

شماری از عالمان دین سیمینار پژوهشی “امام صادق” را برگزار کرده اند. عالمان دین با یاد آوری از شخصیت و مقام امام صادق وی را پل ارتباط میان امت اسلامی می دانند. مولوی عبدالرووف توانا می گوید که امت اسلامی با پیروی از امامان دین باید در مقابل توطیه دشمنان اسلام قاطعانه مبارزه کنند. آقای توانا بر وحدت میان امت اسلامی تاکید می کند و می افزاید که دشمنان اسلام در صدد ایجاد نفاق میان امت اسلامی است.

در همین حال، فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که جامعه اسلامی و امت اسلامی با پدیده ویرانگر افراط گرای روبه روست. آقای سانچارکی، روایت شماری از گروه های تروریستی از دین را افراط گرایانه می داند و خوانش درست دین به مردم را از مسوولیت های عالمان دین بیان می کند.

عالمان ایجاد فضای وحدت میان مردم افغانستان را از مسوولیت های اصلی علما در کشور می دانند و تاکید می کنند که عالمان دین باید جلو نفاق افگنی در کشور را بگیرند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top