برنامه طالبان برای سقوط ولسوالی شاه جوی ولایت زابل خنثا شده است

مسوولان ارتش در ولایت زابل می گویند که افراد وابسته به گروه طالبان قصد داشتند، شاهراه کابل- کندهار را بسته کنند و ولسوالی شاه جوی این ولایت را نیز تحت اداره خود درآورند. اما به گفته مسوولان ارتش، در نتیجه عملیاتی که طی دو هفته اخیر در این مناطق اجرا شد، برنامه طالبان برای سقوط این ولسوالی با ناکامی مواجه شده است.

گدامحمد دوست رییس ارکان لوای دوم پیاده ارتش در ولایت زابل می گوید که دو هفته پیش، عملیاتی زیر عنوان خالد در شاهراه کابل- کندهار آغاز شده بود و روز شنبه به پایان رسیده است. به گفته این فرمانده ارتش در ولایت زابل، افراد وابسته به گروه طالبان قصد داشتن، ولسوالی شاه جوی این ولایت را سقوط دهند اما در نتیجه عملیات خالد برنامه طالبان خنثا و تلفات سنگین بر آنان وارد شده است.

در نتیجه این عملیات دوازده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند و بیست و دو تن دیگر آنان زخم برداشته اند. رییس ارکان لوای دوم پیاده ارتش در ولایت زابل می گوید که در جریان عملیات خالد مقدار سلاح و جنگ افزار طالبان نیز به دست نظامیان کشور افتاده است.

از سویی هم، مسوولان فرماندهی پلیس ولایت زابل، شایعه هایی را رد می کنند که گفته می شود طالبان نسبت به سال های گذشته در این ولایت قوی تر شده است. این در حالیست که در این اواخر رویدادهای امنیتی در ولایت زابل افزایش یافته است و در کنار وارد شدن تلفات به طرف های درگیر، به غیرنظامیان نیز تلفات جانی و خسارت های مالی رسیده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top