تاکید ناتو بر حمایت از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان

سرمنشی عمومی ناتو پس از اجلاس شورای ناتو-روسیه در بروکسل یک بار دیگر بر حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان به رهبری حکومت افغانستان تاکید کرد. وی با تاکید بر تامین صلح در افغانستان گفته است که در اجلاس شورای ناتو-روسیه روی اهمیت حمایت از روند صلح حکومت افغانستان تمرکز صورت گرفته است. سرمنشی ناتو می‌گوید با این‌که گزارش‌های از کمک روسیه با شورشیان طالب به آن‌ها رسیده‌است، اما هنوز کدام شواهد موثق از کمک تسلیحاتی و مالی روسیه با طالبان دیده نشده‌است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو روز گذشته پس از اجلاس شورای ناتو – روسیه در بروکسل با تاکید بر تامین صلح در افغانستان بر حمایت از روند گفتگوهای صلح حکومت به رهبری مردم افغانستان تاکید کرده است. وی می گوید: در این اجلاس روی اهمیت حمایت از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان تمرکز صورت گرفت. ما از روند صلح حمایت می کنیم. قضیه افغانستان باید از طریق مذاکره حل شود. سرمنشی ناتو می‌گوید با این‌که گزارش‌های از کمک روسیه با شورشیان طالب به آن‌ها رسیده‌است، اما هنوز کدام شواهد موثق از کمک تسلیحاتی و مالی روسیه با طالبان دیده نشده‌است. وی می گوید:ما گزارش‌ها را دیده‌ایم ولی هنوز شواهد یا کدام معلومات تائید شده از چنین کمک روسیه را ندیده‌ایم و روسیه به صراحت گفته است که آن‌ها از طالبان حمایت نمی‌کنند. شماری از مقام‌های حکومت افغانستان و امریکایی در این اواخر روسیه را به همکاری با گروه طالبان متهم کرده بودند. اما مقام‌های روسی کمک تسلیحاتی با گروه طالبان را رد کرده گفتند که، به هدف تشویق آن‌ها به مذاکرات و نگرانی روسیه از نفوذ داعش در افغانستان با طالبان تماس گرفته‌اند. سرمنشی ناتو همچنان گفته است که، ناتو و روسیه در یک افغانستان آزاد و با ثبات منافع مشترک دارند. وی می گوید: یک افغانستان آرام و با ثبات برای امنیت منطقه مهم است. متحدین ناتو و روسیه در حمایت از حکومت وحدت ملی و همکاری به سوی یک افغانستان آزاد، امن و دموکراتیک منافع مشترک دارند. با این همه، نماینده دایمی روسیه در ناتو پس از اجلاس دیروز شورای ناتو‌-روسیه با تاکید بر اینکه یک تفاهم مشترک میان ناتو و روسیه وجود دارد خواستار همکاری بیشتر ناتو به ارتباط افغانستان شد و از گسترش نفوذ گروه داعش در این‌کشور و کار و بار مواد مخدر ابراز نگرانی کرد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top