از نخستین سالگشت شهادت محمد هادی سیغانی در کابل گرامیداشت شد

از نخستین سالگشت شهادت محمد هادی خان سیغانی ولسوال پیشین ولسوالی کُهمرد و ولسوال سابق ولسوالی سیغان ولایت بامیان در کابل گرامیداشت شد. آقای سیغانی ماه جوزای پارسال زمانی که می خواست از مرکز بامیان به سوی ولسوالی سیغان برود، ازسویی محافظانش به شهادت رسید. گروه طالبان مسوولیت این حادثه را به عهده گرفت و ادعا کرد که محافظان آقای سیغانی با این گروه همدست بوده اند.

امروز جمعه (۱۶ سرطان/تیر) شماری زیادی از مقام‌های بلندپایه دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی، دانشجویان، فرهنگیان و صدها تن از باشندگان ولسوالی های سیغان و کهمرد ولایت بامیان و نیز باشندگان سایر مناطق کشور طی محفلی باشکوه و بزرگ از اولین سالگشت شهادت هادی خان سیغانی در کابل گرامی داشت به عمل آوردند. محمد هادی سیغانی در سال ۱۳۸۱ سمت ولسوالی سیغان ولایت بامیان را به عهده گرفت و نزدیک به شانزده سال در ولسوالی های سیغان و کهمرد ولایت بامیان به عنوان ولسوال کار کرد.

سخنرانان این محفل، ابعاد شخصیتی شهید محمد هادی خان سیغانی را بررسی کرده و او را شخصیت معتهد، دلسوز و صادق به مردم و کشورش خواندند. داکتر حبیب سرابی والی پشین بامیان و معاون کنونی شورای عالی صلح گفت که هادی خان سیغانی یک مدیر توانا بود. بانو سرابی تاکید کرد که شهید هادی خان با سعی و تلاش فراوان توانسته بود با شیوه‌های مدیریت روز، خود را برابر کند. به گفته خانم سرابی، شهید سیغانی شخص دلسوز به مردم بود و به همین دلیل در بخش‌های اجتماعی و مردمی یک رهبر خوب و دلسوز به حساب می رود. معاون شورای عالی صلح افزود که شهید سیغانی هموراه بخاطر مردم تلاش می‌کرد و نیز به همین دلیل زندگی خود و خانواده‌ای خود را وقف خدمت به مردم کرده بود.

درهمین حال، محمد ظریف ناصری رییس حزب آزادی خواهان افغانستان و یکی دیگر از سخنرانان این محفل گفت که هادی خان سیغانی شخصیت مدبر بود که همواره در برابر پدیده‌ای مثل تبعیض، تعصب قومی و مذهبی در افغانستان مبارزه می‌کرد.

محمد اکبری عضو مجلس نمایندگان از ولایت بامیان نیز پیرامون شخصیت شهید هادی خان سخنرانی کرد. آقای اکبری گفت که هادی خان سیغانی یک شخص دلسوز و یک مدیر واقعی بود. به گفته استاد اکبری، شهادت هادی خان سیغانی یک ضایعه بزرگ برای مردم افغانستان به ویژه مردم ولایت بامیان بود.

همزمان با این داکتر فایق سیغانی برادر هادی خان سیغانی خطاب به طالبان گفت که مرگ پایان راه نیست و مردم و رهروان راه شهید محمد هادی خان سیغانی توانسته‌اند که با همدلی و همدیگری پذیری بر مشکلات فایق آمده و راه او را ادامه بدهند.

محمد هادی سیغانی در بیست و هفتم ماه جوزای پارسال از پایان یک جلسه اداری زمانی می خواست از مرکز بامیان به سوی ولسوالی سیغان برود، از سوی محافظانش به شهادت رسید. پس از آن طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفت و این گروه ادعا کرد که محافظان آقای سیغانی با این گروه همدست بوده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top