خلیلی: تامین شفافیت در گفتگوهای صلح ضروری است

محمد کریم خلیلی امروز به گونه رسمی به عنوان رییس شورای عالی صلح معرفی شد. آقای خلیلی در مراسم معرفی خود از حکومت خواست که به هدف تأمین صلح در سطح کلان رهبری اجماع نظر به وجود آورد. وی همچنان بر شفافیت در کار مذاکره با گروه های مخالف مسلح دولت تأکید کرد.

محمد کریم خلیلی همزمان با برگزاری نشست پروسه کابل از سوی ارگ به عنوان رییس شورای عالی صلح تعیین شد. سرانجام پس از گذشت حدود یک ماه وی از سوی رییس جمهورغنی به گونه رسمی به عنوان رییس شورای عالی صلح معرفی شد.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که بدون حکومت قوی و ارگان های امنیتی قوی صلح تأمین شدنی نیست؛ اما آقای خلیلی می گوید که صلح بازی برد و باخت نیست. آقای خلیلی از رهبران حکومت می خواهد که به هدف تأمین صلح اجماع نظر در سطح کلان حکومت به میان آورند.

از سویی هم رییس جمهورغنی می گوید که جنگ در افغانستان رابطه مستقیم با تجارت مواد مخدر و اقتصاد جرمی دارد. آقای غنی نیز از اجماع سیاسی سخن می زند و می گوید که اجماع سیاسی به هدف تأمین صلح موثر خواهد بود.

با این همه رییس شورای عالی صلح بر تأمین شفافیت در گفتگو با گروه های مخالفان مسلح دولت و نیز تأمین شفافیت در مصرف بودجه این شورا تأکید می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top