وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک روستایی را با چند شرکت خصوصی امضا کرد

وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک را در ولسوالی های اندرآب ولایت بغلان و اشکمش ولایت تخاربا دو شرکت غیر دولتی امضا کرد.

به ادامه اسفالت سرک های روستایی در کشور این بار وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک روستایی را در ولسوالی های اندرآب ولایت بغلان و اشکمش ولایت تخار با دو شرکت غیر دولتی امضا کرد. سرک ده صلاح- قاسان و ده صلاح- شاشان به طول ۳۲ کیلومتر در ولسوالی ده صلاح اندرآب ولایت بغلان و همچنان بخش سوم سرک بنگی- اشکمش به طول ده کیلومتر در ولایت تخار از پروژه های توسعه ای است که تا چند روز دیگر کار شان به گونه عملی آغاز خواهد شد.

نعمت الله حیدری معاون وزارت فواید عامه می گوید که اسفالت این دو سرک بیش از یک میلیارد افغانی هزینه برمی دارد که از بودجه وزارت فواید عامه و کمک کشور جاپان پرداخته می شود.

درهمین حال، شماری از نمایندگان بغلان و تخار در مجلس نمایندگان وعده می دهند که در کار تطبیق این پروژه ها همکاری خواهند کرد. مسوولان وزارت فواید عامه از شرکت های قرار دادی می خواهند که کار اسفالت را مطابق قرار داد انجام دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top