راهپیمایی ده ها فلسطینی در اعتراض به محاصره قطر

ده ها فلسطینی روز جمعه در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در اعتراض به محاصره قطر راهپیمایی کردند. این تظاهرات در مقابل مسجدی که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر احداث کرده است برگزار شد.

تظاهرکنندگان که هواداران حماس بودند شعار ما قطری هستیم سر می دادند. یحیی موسی، از اعضای حماس گفته است قطر در لحظات سخت با فلسطینی ها بوده است. وی افزوده است آنچه امروز برای قطر اتفاق می افتد قبلا بر سر عراق، سودان و لیبیا هم آمده بود. به گفته وی، این کار برای درهم شکستن اتحاد اعراب است. راهپیمایی غزه در حالی برگزار شد که این منطقه خود از سال دوهزار و هفت و پیروزی حماس در انتخابات تحت محاصره زمینی، هوایی و دریایی رژیم اسراییل است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top