فعالان حقوق زن: حکومت در پیوند به تامین امنیت ناکام شده است

شماری از فعالان زن طی گردهم آیی در کابل، حکومت را متهم می کنند که در راستای تامین امنیت شهروندان کشور ناکام شده است.

شماری از فعالان زن حکومت را درپیوند به رویداهای اخیر شهر کابل به ناکامی متهم می کنند و می گویند که زنان افغانستان بیشترین قربانیان جنگ ها درمیان حکومت و تروریستان استند.

ترنوم سعیدی فعال حقوق زن می گوید که وظیفه حکومت تامین امنیت در کشور است و باید به این وظیفه خود به گونه جدی رسیدگی کند. بانو سعیدی می افزاید که مسوولان ارگان های امنیتی و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به دلیل ناکامی در تامین امنیت کشور باید استعفا بدهند.

فعالان حقوق زن، از حکومت می خواهند که در پیوند به رویداد های اخیر کشور انس حقانی و زندانیان گروه های تروریستی که درزندان های افغانستان به سر می برند، را اعدام کند.

درحالی شماری از فعالان زن طی گردهم آیی در کابل صدای عدالت خواهی بلند می کنند که نه روز پیش شماری از پایتخت نشینان در پیوند به افزایش حملات تروریستی در جاده های پایتخت خیمه تحصن بر پا کردند و خواستار برکناری مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری استند. اما حکومت با گذشت نزدیک به ده روز از تحص پایتخت نشینان تاکنون به خواست های آنان رسیدگی نکرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top