الکوزی: بازرگانان کشور در یک هفته گذشته ۱۴ میلیون دالرمتضرر شده اند

اتاق تجارت و صنایع می گوید که به علت افزایش ناامنی ها و مسدود بودن جاده های پایتخت، در یک هفته گذشته، بازرگانان کشور حدود چهارده میلیون دالر متضرر شده اند.

از موج اخیر حملات تروریستی در کابل یک هفته می گذرد. حمله تروریستی روز چهار شنبه هفته گذشته در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری باشندگان کابل را به اعتراض وادار کرد. درپی این انفجار یکصد و پنجاه تن شهید و نزدیک به شش صد تن دیگر زخمی شدند. اتاق تجارت و صنایع می گوید بازرگانان کشور در یک هفته گذشته چهارده میلیون دالر متضررشده اند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گوید که دوام این وضعیت به اقتصاد کشور زیان بار است. مسوولان اتاق تجارت هم چنان می گویند که مسدود بدون جاده ها در پایتخت به مشکلات شان افزوده است. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که در زمینه بهبود وضعیت توجه بیشتر کند. در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی تایید می‌کنند که ادامه وضعیت کنونی به اقتصاد مردم ضرر وارد می ‌کند. آگاهان اقتصادی هشدار می دهند که ادامه این وضعیت سبب افزایش قیمت‌ ها و ضرر وارد کردن به اقتصاد مردم خواهد شد. در حالی اتاق تجارت و صنایع از مسدود بودن جاده های پایتخت شکایت می کند که معترضان چندین خمیه داد خواهی را در شماری از جاده های پایتخت بر افراشته اند. معترضان با تاکید بر عملی شدن خواست هایشان هشدار می دهند که اگر خواست هایشان از سوی حکومت عملی نشود، دست از مظاهره نخواهند کشید. ازسویی هم، وزارت امور داخله از معترضان خواسته است به گونه‌ ای برخورد کنند که به باشندگان کابل مزاحمت ایجاد نشود.

نوشته‌های مرتبط


Top