انتقاد باشندگان کابل از مسدود کردن جاده ها از سوی حکومت

شماری از پایتخت نشینان از بندش جاده های شهر کابل انتقاد می کنند. آنان حکومت را به ناکارگی در کار تامین امنیت شهروندان کشور متهم می کنند و می گویند که مسدود شدن جاده های پایتخت مشکلات امنیتی را کاهش نخواهد داد.

نشست “روند کابل” با اشتراک بیش از بیست کشور در ارگ ریاست جمهوری بر گزار شد. حکومت به هدف تامین امنیت این نشست برخی از جاده های شهر کابل را با گذاشتن کانتینرها و موانع مسدود کرده است. پایتخت نشینان مجبور اند تا به خانه و یا محل کار شان پیاده بروند. روح الله یک باشنده کابل می گوید که مسدود کردن جاده های شهر از سوی حکومت مشکل ایجاد کرده است و مشکلات اقتصادی مردم را بیشتر کرده است.

پایتخت نشینان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل نگرانی می کنند و سران حکومت وحدت ملی را به ناکامی در کار تامین امنیت کشور به ویژه پایتخت متهم می کنند. این درحالیست که حکومت به منظور تامین امنیت نشست”روند کابل” جاده های منتهی به مرکز شهر را با گذاشتن کانتینرها و موانع مسدود کرده است و هم چنان به همین هدف شهر کابل را برای یک روز تعطیل اعلام کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top