وزارت انکشاف دهات قرار داد ۵۲ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد ۵۲ پروژه توسعه ای را به امضا رساند. این پروژه ها در ۱۶ ولایت کشور تطبیق خواهد شد.

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد ۵۲ پروژه توسعه ای را در ولایت های پکتیا، لوگر، کابل، لغمان، پروان، سمنگان، فاریاب، بغلان، غور، کاپیسا، کنر، ننگرهار، غزنی، سرپل، جوزجان و بدخشان به ارزش نزدیک به دوصد میلیون افغانی به امضا رساند. این پروژه ها شامل زراعت و مدیریت آب است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید شرکت های که در تطبیق این پروژه ها مطابق به قرار داد عمل نکنند، به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که در سال مالی ۱۳۹۵ نزذیک به دو میلیارد افغانی در پروژه های این وزارت صرفه جویی شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top