مرتضوی: حکومت منتظر طرح کمیسیون مستقل انتخابات است

حکومت منتظر طرح کمیسیون مستقل انتخابات به هدف برگزار انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید هر زمانیکه  طرح کمیسیون انتخابات به حکومت سپرده شود، حکومت برای برگزار انتخابات بودجه لازم را در اختیار این کمیسیون خواهد گذاشت.

هر چند حکومت اعلام کرده است که انتخابات مجلس نمایندگان و شورا‌های ولسوالی‌ در سال جاری برگزار خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است که اگر تا پایان ماه ثور بودجه لازم دریافت نکند، انتخابات در این سال برگزاری نخواهد شد. گل آجان عبدالبدیع صیاد سخنگوی این کمیسیون گفته بود که طرح استفاده از فناوری و تشخیص حوزه ‌های انتخاباتی به حکومت سپرده شده است؛ اما اقدامی صورت نگرفته است.

بااین حال؛ اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که برگزاری انتخابات در سال روان بستگی به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات دارد. به گفته وی، هنوز کمیسیون انتخابات طرح خود را به هدف برگزاری انتخابات به حکومت ارایه نکرده است.

حکومت می گوید به اساس طرحی که کمیسیون انتخابات به هدف برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ارایه می کند، نیازمندی این کمیسیون را تأمین خواهد کرد. به گفته آقای مرتضوی، تلاش ها برای تأمین امنیت انتخابات با نیروهای بین المللی نیز در میان گذشته شده است.

از بهر برگزار نشدن انتخابات مجلس نمایندگان، اعضای این مجلس برای هفتمین سال به کار خود ادامه داده اند. از سویی هم برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی سبب شده است که لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار نشود و بخش عمده از توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عملی نشود.

نوشته‌های مرتبط


Top