وزارت اطلاعات و فرهنگ از هفته کتاب بزرگداشت کرد

وزارت اطلاعات و فرهنگ طی همایشی از هفته کتاب بزرگداشت کرد. مسوولان این وزارت با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در کشور از کم توجهی حکومت در این راستا انتقاد می کنند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با شماری از نهادهای حامی کودکان، طی همایشی از هفته کتاب در کابل بزرگداشت کرد. فاضل سانچارکی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که بیشتر انرژی فرهنگیان کشور صرف رقابت های سیاسی شده است تا توجه به نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی. آقای سانچارکی می افزاید که حکومت در هماهنگی با نهاد های مدنی تلاش می کند تا فرهنگ کتابخوانی در کشور نهادینه شود.

درهمین حال، شماری از آموزگاران می گویند که باید به ادبیات کودکانه کتاب نبشته شود تا کودکان به کتابخوانی تشویق شوند. ازسویی هم، رییس جمهور غنی نیز با فرستادن پیامی بر نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور تاکید می کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از هفته کتاب و کتابخوانی بزرگداشت می کند که هنوزهم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور نهادینه نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top