از سالروز میلاد امام مهدی علیه السلام طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. شماری از عالمان دین، گرامیداشت از چنین روزها را فرصت خوب برای شناخت امام زمان می دانند. سید عندلیب ضیایی عالم دین می گوید که ارایه آموزه های امام مهدی علیه السلام در راستای جلوگیری از تهاجم فرهنگی در کشور مهم است. […]

از سالروز میلاد امام مهدی علیه السلام طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. شماری از عالمان دین، گرامیداشت از چنین روزها را فرصت خوب برای شناخت امام زمان می دانند.

سید عندلیب ضیایی عالم دین می گوید که ارایه آموزه های امام مهدی علیه السلام در راستای جلوگیری از تهاجم فرهنگی در کشور مهم است. این عالم دین می افزاید تا زمانی که سطح آگاهی شهروندان کشور بالا برده نشود، امنیت در کشور تامین نخواهد شد. در برخی روایت ها آمده است که امام مهدی علیه السلام در آخر زمان ظهور خواهد کرد و دامن ظلم وفساد را بر خواهد چید.