اداره مرکزی احصاییه: اقتصاد افغانستان رو به رشد است

اداره مرکزی احصاییه با نشر تعدادی از شاخص ‌های اقتصادی اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است. به گفته سرپرست این اداره در سال گذشته خورشیدی افغانستان سه اعشاریه شش درصد رشد اقتصادی داشته است.

اداره مرکزی احصاییه افغانستان روز (سه شنبه ۱۹ثور/اردیبهشت) برخی از ارقام را در رابطه به رشد اقتصادی، عاید سرانه ملی، صادرات، واردات، تولیدات و میزان رشد نفوس به نشر رساند.

انجنیر شیر احمد جامی ‌زاده، سرپرست اداره مرکزی احصاییه می گوید که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی رشد اقتصادی افغانستان منفی بود؛ اما پارسال رشد اقتصادی کشور سه اعشاریه شش درصد افزایش داشته است.

سرپرست اداره مرکزی احصاییه افغانستان اعلام کرد که عاید سرانه ملی افغانستان در سال پار خورشیدی، ۶۹۶ دالر تخمین شده بود که این رقم در یک سال پیشتر از آن ۶۸۸ دالر بوده است.

بر اساس ارقام اخیر این اداره، افغانستان در سال گذشته خورشیدی، با بیش از یک میلیارد دالر کاهش، پنج اعشاریه شش میلیارد دالر واردات داشته است؛ در حالی که این رقم در یک سال پیشتر از آن، هفتاد اعشاریه هفت میلیارد دالر بود.

تاجران افغانستان در سال گذشته خورشیدی، پنجصد پنجاه و شش میلیون دالر کالاهای تجاری را به سایر کشورها صادر کرده است، که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ خورشیدی صادرات افغانستان چهار و نیم درصد افزایش را نشان می‌ دهد.

بر بنیاد یافته‌های اداره مرکزی احصاییه، رشد نفوس در شهرهای بزرگ، متوسط و دهات افغانستان متفاوت است و به همین دلیل در این مناطق رشد نفوس جداگانه سنجش شده است.

این در حالیست که به اساس گزارش تازه بانک جهانی شمار کسانی که در افغانستان تحت خط فقر زندگی می کنند افزایش یافته است و نرخ بیکاری در روستاهای این کشور سه برابر شده است. به اساس این گزارش بانک جهانی، یک اعشاریه سه میلیون شهروند افغانستان، توانایی تامین نیاز های خوراکی خود را ندارند.


Top