تاکید رییس اجرایی حکومت بر تامین انرژی برق در کشور

وزارت انرژی و آب کمپاین چهار روزه را به هدف آگاهی مردم از انرژی تجدید پذیر در کابل راه اندازی کرده است. رییس اجرایی حکومت با تاکید بر تامین انرژی در کشور می گوید که طرح و دیزاین نامناسب خانه ها در کشور سبب مصرف بیشتر برق شده است.

وزارت انرژی و آب در هماهنگی با شماری از ادارات حکومتی کمپاین چهار روزه انرژی را در کابل راه اندازی کرده است. هدف از راه اندازی این برنامه آگاهی دهی به مردم در باره استفاده از انرژی پایدار و تجدید پذیر گفته شده است. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با تاکید بر تامین انرژی برق در کشور می گوید که طرح و دیزاین نامناسب خانه ها در کشور سبب مصرف بیشتر انرژی برق شده است.

در همین حال، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیشتر از یک اعشاریه سه ملیارد دالر در بخش انرژی در کشور سرمایه گزاری شده است و چهار میلیارد دالر نیاز است که افغانستان از انرژی برق خود کفا شود.

درحالی وزارت انرژی و آب هفته “انرژی پایدار تجدید پذیر” را تجلیل می کند که افغانستان ظرفیت زیادی برای تولید انرژی از منابع تجدید پذیر دارد. اما شماری زیادی از مردم هنوزهم به انرژی برق دسترسی کامل ندارند.

نوشته‌های مرتبط


Top