دانش: آزادی بیان خط سرخ حکومت وحدت ملی است

از سوم ماه می روز جهانی مطبوعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که آزادی بیان خط سرخ حکومت وحدت ملی است و هر کس که باعث محدود سازی کار رسانه ها در کشور شود، سرکوب خواهد شد.

سوم ماه می برابر است با روز جهانی مطبوعات. از این روز همه ساله در کشور بزرگداشت می شود. شماری از نهادهای مدافع خبرنگاران با راه اندازی همایشی در کابل از این روز بزرگداشت کردند. مسوولان نهادهای مدافع خبرنگاران  می گویند که خبرنگاران در وقت معین به اطلاعات دسترسی پیدا نمی کنند و با چالش های عمده به ویژه مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه استند. با این حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری آزادی بیان را دستاورد بزرگ نظام کنونی در کشور می داند. آقای دانش می گوید که آزادی بیان خط سرخ حکومت وحدت ملی است و هر کس که باعث محدود سازی کار رسانه ها در کشور شود، سرکوب خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری می افزاید که زورمندان، افراطیون و شماری از مسوولان حکومتی خبرنگاران را تهدید می کنند و مانع کار رسانه ها در کشور می شوند، اما حکومت متعهد است که جلوی این افراد را بگیرد. آقای دانش از ارگان های عدلی و قضایی می خواهد که به پرونده های خبرنگاران رسیدگی جدی کنند.

این در حالیست که پیش از این فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که کشته شدن خبرنگاران و سرکوب آزادی بیان در افغانستان نگران کننده است.

نوشته‌های مرتبط


Top