نزدیک به دوصد هزار مهاجر از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند

سازمان بین المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش خود گفته است که از آغاز جنوری ۲۰۱۷ تاکنون حدود ۱۱۰ هزار مهاجر از ایران و بیش از ۴۵ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان عودت کرده اند.

افغانستان کشور است که بیشترین مهاجر را در پاکستان و ایران دارد. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون حدود ۱۱۰هزار مهاجر از ایران و حدود ۴۵ هزار از پاکستان به افغانستان بازگشت کرده اند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در یک هفت گذشته، ۸۹۱۴ تن از ایران و ۵۶۵۳ تن دیگر از پاکستان، یا داوطلبانه یا هم به زور اخراج شده و به افغانستان برگشته اند. بر اساس این گزارش، کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت که در مرزهای افغانستان، برگشت مهاجران را ثبت و راجستر می‌کنند، گفته اند که مهاجران افغانستان از ایران از مرزهای اسلام قلعه و نیمروز و از پاکستان از گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به کشورشان برگشت می کنند. درهمین حال، اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” اعلام کرده است که شمار افرادی که در سال ۲۰۱۶ میلادی خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شده‌ اند بیش از شش هزار و شصت تن بوده‌ است. در گزارش سیگار آمده است که میزان افراد بیجا شده داخلی در سال ۲۰۱۶ میلادی، نسبت به سال د۲۰۱۵ میلادی ۴۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش سیگار، در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۲۵ هزار تن در افغانستان آواره شده‌اند. ناامنی ها دلیل اصلی بیجاشدن افراد در کشور گفته شده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای هر مهاجر افغانستانی که داوطلبانه به افغانستان بر گشت می کند، دوصد دالر می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین می‌ زند که ممکن در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود شش صد هزار مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشور شان برگشت کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top