وزیر زراعت: افغانستان سالانه به دو میلیون نهال مثمر ضرورت دارد

وزراعت می گوید که سالانه در کشور به دو میلیون اسله نهال مثمر ضرورت است. به گفته وزیر زراعت، از این میان نیم میلیون آن از سوی موسسه ملی قوریه داران کشور تهیه می شود.

شماری از مسوولان قوریه داران کشور در وزارت زراعت و مالداری گردهم آمدند تا دستاورد ها و برنامه های آینده خود را به رهبری این وزارت معرفی کنند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری می گوید که تولید نهال های مثمر تصدیق شده نسبت به نیاز کشور اندک است و موسسه ملی قوریه داران کشور باید در بخش تولید این گونه نهال ها توجه بیشتر کنند.

وزیر زراعت می افزاید که با گذشت هر سال رقم تولید باغ در کشور بیشتر می شود و سالانه به دو میلیون اسله نهال مثمر تصدیق شده ضرورت است که از این میان نیم میلیون آن از سوی موسسه قوریه داران ملی کشور تهیه می شود. وی همچنان از مسوولان موسسه ملی قوریه داران می خواهد که قوریه های غیردولتی را پس از بررسی کیفیت، شامل این موسسه کنند.

موسسه ملی قوریه داران در دو ولسوالی شهرکابل نمایندگی دارد و سالانه صدها اسله نهال مثمر تصدیق شده به باغ داران عرضه می کند. به اساس معلومات مسوولان وزارت زراعت آ و مالداری، موسسه ملی قوریه داران افغانستان در سال ۲۰۰۸ به کمک مالی اتحادیه اروپا ایجاد شد و تاکنون در ۲۴ ولایت کشور فعالیت می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top