سیما سمر: زنان پلیس در وزارت داخله مورد خشونت قرار می گیرند

کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت ها علیه زنان در ارگان های امنیتی به ویژه وزارت امور داخله نگرانی می کند. رییس این کمیسیون از مسوولان وزارت امور داخله می خواهد که جلو خشونت علیه زنان پلیس در این وزارت را بگیرند.

مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک کند، ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پلیس و جامعه است. در این راستا نقش پلیس زن برای تطبیق قانون مهم پنداشته می شود و حضور فعال زنان در صفوف نیروهای پلیس می تواند در کاهش خشونت علیه زنان در کشور موثر تمام شود. هم اکنون نزدیک به سه هزار زن در صفوف نیروهای پلیس ملی کشور فعالیت دارند. سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می گوید که هنوزهم زنان در وزارت امور داخله مورد خشونت قرار می گیرند. بانو سمر، از مسوولان وزارت امور داخله می خواهد که جلو خشونت علیه زنان پلیس در این وزارت را بگیرند.

درهمین حال، اکرام الدین یاور معاون وزارت امور داخله موجودیت خشونت علیه زنان پلیس در این وزارت را رد نمی کند اما می گوید که خشونت ها به گونه قابل ملاحظه ای در این وزارت کاهش یافته است.

اولین پلیس زن در افغانستان وظیفه خود را در سال ۱۳۴۶ آغاز کرده است. اما حضور زنان در صفوف نیروهای پلیس فراز و نشیب های خود را در طول ۴۰ سال گذشته داشته است. هم اکنون نزدیک به سه هزار زن در صفوف نیروهای پلیس کشور برای تطبیق بهتر قانون فعالیت دارند که بیشتر از یک هزار تن آنان آموزش دیده کشور ترکیه استند.

نوشته‌های مرتبط


Top