مسعود: حکومت وحدت ملی مشروع نیست

احمدضیا مسعود نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، حکومت وحدت ملی را مشروع نمی داند. آقای مسعود با تاکید بر ایجاد حکومت موقت خواستار استفعای رییس جمهورغنی شد. وی، از  مردم به هدف تشویق شان به خاطر پیوستن به تیم انتخاباتی غنی معذرت خواهی کرد. وی هم چنان، انتقال جنگ به سمت شمال را از برنامه های اصلی حکومت غنی می داند. در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که، بر تغییر نظام کنونی تاکید می کنند.

احمدضیا مسعود نماینده پیشین رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در همایشی بزرگداشت از هشتم ثور روز پیروزی جهاد مردم افغانستان، حکومت وحدت ملی را فاقد مشروعیت سیاسی می داند و بر ایجاد حکومت موقت در کشور برای مدیریت درست انتخابات تاکید می کند.

آقای مسعود با به دور دوم رفتن انتخابات میان دو تیم پیشتاز ریاست جمهور از تکت انتخاباتی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی حمایت کرد و در ولایت های مختلف کشور به نفع این تیم کمپاین کرد. اکنون آقای مسعود به دلیل کمپاین به نفع تیم اشرف غنی از مردم افغانستان پوزش خواست.

بیش از سه سال می شود که نا امنیتی ها در بخش های از شمال کشور افزایش یافته است. احمد ضیا مسعود با تاکید بر تامین امنیت رد کشور، انتقال جنگ به سمت شمال را از برنامه اصلی حکومت اشرف غنی می داند.

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که، نظام کنونی اصلاح شدنی نیست و باید هرچه زود تر عوض شود.

درحالی احمد ضیا مسعود حکومت وحدت ملی را فاقد مشروعیت سیاسی می داند که چند قبل او طی فرمانی از سوی رییس جمهور غنی از سمت نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب برکنار شد

نوشته‌های مرتبط


Top