مجموعه طنزی خجالت التواریخ رونمایی شد

نخستین مجموعه طنزی حفیظ الله مصداق تحت عنوان «خجالت التوریخ» امروز در کابل رونمایی شد. آقای مصداق در این مجموعه به موضوعات سیاسی و اجتماعی از دریچه طنزی نگاه انداخته است.

طنز در کنار سایر گونه های مطبوعاتی مانند گزارش و مصاحبه در رسانه های کشور جا باز کرده است. به باور کارشناسان عرصه رسانه، طنز می تواند در کنار خنداندن مخاطب اثر رژفی نسبت به سایر گونه های رسانه ای داشته باشد.

حفیظ الله مصداق نویسنده مجموعه طنزی خجالت التواریخ می گوید که بر گونه طنز تاهنوز توجهی چشم گیری در کشور صورت نگرفته است.

درهمین حال شماری از استادان دانشگاه طنزهای خجالت التواریخ را برخواسته از وضعیت کنونی کشور می دانند. طنز با آن که طی سده های اخیر مخاطبان بیشتر داشته است؛ اما در ادبیات فارسی از دیر زمانی طنز وجود داشته است. عبیدزاکانی را می توان از طنزپردازن چیره دست زبان فارسی خواند.

برچسب ها

Top