اتاق تجارت:شرایط کار و بار در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ بهبود یافته است

نتایج سومین سروی وضعیت کار وبار در کشور منتشر شد. اتاق تجارت و صنایع می گوید که، شرایط کار و بار در سال دوهزار و شانزده میلادی نسبت به سال دوهزار پانزده بهبود یافته است. یافته های این سروی نشان می دهد که، شاخص های کار و بار در تمام سکتور ها هنوز هم منفی است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهند که، به تعهدات شان در راستای ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان کشور عمل کنند.

براساس سروی اتاق های تجارت و صنایع، سال دوهزار و شانزده سال خوبی برای کار و بار در کشور بوده است. یک سروی که به تازگی از سوی اتاق تجارت انجام شده است نشان می دهد که، با وجود چالش ها، شرایط کار و بار در سال دوهزار و شانزده بهبود یافته است. این سروی در پنج زون کشور صورت گرفته است. در این سروی نبود زیربنا در تمام سکتور ها از چالش عمده بوده و مشکلات امنیتی در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار در مقایسه با سال گذشته بهتر بوده است. در این سروی آمده است که، سیستم مالیاتی و گمرکی به ویژه در هرات و بلخ افزایش یافته است.

در این سروی وضعیت داوطلبی ها نسبت به سال های قبل بهبود یافته است، اما اکثریت شرکت ها از نبود شفافیت در پروسیجر و مداخلات سیاسی در داوطلبی ها شکایت کرده اند.

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع در کنار چالش های دیگر اختلافات سیاسی سران حکومت وحدت ملی را از علت های کاهش سرمایه گذاری ها در کشور می داند.

ازسویی هم، وزیر تجارت و صنایع با تاکید بر سرمایه گزاری در کشور می گوید که، سرمایه گذاری های بیشتر در کشور در کار تامین امنیت مهم است.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که، این سروی در پنج سکتور و بیش از هفت شرکت در ولایت های کابل، بلخ، هرات و ننگرهار انجام شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top