رییس جمهور حکومت نمادین جوانان انتخاب شد

رییس جمهور حکومت نمادین جوانان طی مراسمی اعتبار نامه اش را بدست آورد و رسما به کارش آغاز کرد.

شش ماه پیش نهادهای مدنی جوانان در همکاری با معنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آموزش شیوه های حکومتداری برای جوانان را راه اندازی کرد. در این برنامه ۱۳۶ تن به صفت نمایندگان جوانان از ۳۴ ولایت اشتراک کردند و با راه اندازی انتخابات، رییس جمهور و معاونین اش را انتخاب کردند. سلیم پویا رییس جمهور حکومت نمادین جوانان روز (شنبه ۲ثور/اردیبهشت) در مراسم اخذ اعتبار نامه اش ابراز امیدواری کرد که بتواند با ایجاد یک محور در راستای تحقق آرمان و اهداف جوانان گام بردارد.

اما شماری دیگر از جوانان نتایج این انتخابات را نمی پذیرند و معترض اند. شماری از اشتراک کنندگان کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مداخله در این مورد متهم می کنند و می گویند که آقای سادات به این مساله قومی برخورد کرده است.

پیش از این نیز معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ چندین بار از سوی شماری از جوانان به قومی گرایی و دامن زدن به اختلافات قومی متهم شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top