۱۸۵ هزار تن در شش ماه نخست سال گذشته از بند امیر در بامیان دیدن کرده اند

در پنج ماه اول سال گذشته ۱۸۵ هزار تن از بند امیر ولایت بامیان دیدن کرده اند. مسوولان محلی ولایت بامیان می گویند که توجه به صنعت گردش گری در بامیان برای بلند بردن اقتصاد این ولایت نقش مهم دارد.

ولایت بامیان با چشم اندازهای زیبایی که دارد مرکز عمده گردشگری در کشور به شمار می رود. این ولایت در سال گذشته به دلیل داشتن آبدات تاریخی به مرکز فرهنگی کشورهای عضو سارک مسما شد. بند امیر در این ولایت مکان اصلی بازدید کنندگان به شمار می رود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان می گوید که در پنج ماه اول سال گذشه ۱۸۵ هزار تن از بند امیر دیدن کرده اند.

به گفته سخنگوی والی بامیان، هم اکنون ۲۱ درصد کارمندان خدمات ملکی در این ولایت زنان هستند و قرار است این رقم تا سه سال آینده به ۳۰ درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر در ولایت غور وضعیت زنان خوب نیست و در یک سال گذشت در این ولایت نزدیک به دوصد مورد خشونت علیه زنان که شامل خود سوزی، قتل و حلقه آویز شدن است به ثبت رسید. از میان این مورد خشونت ها تنها پنج قضیه آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

بامیان، یک ولایت تاریخى و باستانى است. ساحات تاریخى این ولایت محل خوبى براى بازدید گردشگران خارجى به حساب می رود اما ناامنی های در ولایت های همجوار این ولایت صنعت گردشگری را در بامیان صدمه زده است.

نوشته‌های مرتبط


Top